Kilder og bidragsytere

Vi takker alle som bidrar eller har bidrad til innholdet på denne siden. Uten dere hadde det ikke vært mulig å lage en digital bygdebok.
Vi takker også de som har skrevet ned historier for mange år siden.

thy4

Astrid Bjønnes Kurt Fjellhegn
Bente Borgen Lorens Berg Bygebok
Bjørg Kolstad Mona Berge Bjune
Bjørn Eigil Holt Jacobsen Sverre Simonsen
Else Lalila Cranner Mathisen Torbjørn Steen-Karlsen
Geir Sætevik Vigdis Brattås Hagen
Gerd Norma Berntsen
Gine Goen Hustad
Inger L. Zeiner
Odd-Sverre Skogbakke.
Bente S loyd 
Tom Skarre
Britt Sjøvaag
Erling Røed
Laila Fagerli
Odd Sverre Skogbakke
Bjørn Bjørgan 

 

6781811
1
948