cd 0009
cd 0009

Hagastranden (ca. 1955) Mangård Ottesens brygge, «Alfa» ytterst til venstre.
Bidratt med bildet Jan Arne Nilsen

cd 0009
Detail
cd 0033
cd 0033

Grimestadbukta (1930-åra). Bua til høyre tilhørte fraktmann Ole Olsen, Grimestad.
Bidratt med bildet: Inger Zeiner

cd 0033
Detail
cd 0040
cd 0040

Kjølhalskjær, Grimstadbukta (omkr 1970). Bolter brukt i.f.b. med kjølhaling.
Bidratt med bildet: Gøthe Gøthesen

cd 0040
Detail
cd 0044
cd 0044

Vallekjær (1920-1930). "Steinbrygga".
Bidratt med bildet: Jan Anders Nilsen

cd 0044
Detail
cd 0193
cd 0193

Medø. Gammel sjøbu som nå er revet.
Bidratt med bildet: Gerd Brantenberg

cd 0193
Detail
cd 0079
cd 0079

Gåsø v/Røssesund
Bidratt med bildet: Einar Østgaard

cd 0079
Detail
cd 0241
cd 0241

Store Færder (1934). Ruinene av det gamle fyret på Store Færder. Mannen er Per Horn, fyrdirektør.
Bidratt med bildet: Marie/Nils Lang-Ree.

cd 0241
Detail
cd 0149
cd 0149

Øgarden (1930-åra). Louis Jensens småbruk sett fra øst. Vallekjær i bagrunnen. Nærmest: Torbjørkilen
Bidratt med bildet: Jan Anders Nilsen

cd 0149
Detail
cd 0263
cd 0263

Store Færder (1934). Ruinene etter det gamle fyret på Store Færder
Bidratt med bildet: Marie/Nils Lang-Ree

cd 0263
Detail
cd 0155
cd 0155

Grimstad (1938). Ragnhild Thorsen m/datter Laila utenfor butikken på Grimestad. Otto og Ragnhild Thorsen drev butikken.
Bidratt med bildet: Laila Carlstedt

cd 0155
Detail
cd 0166
cd 0166

Grimstadbukta (omkr. 1920)
Bidratt med bildet: R. Fossum

cd 0166
Detail
cd 0149
cd 0149

Medø. Gammel sjøbu.
Bidratt med bildet: Gerd Brantenberg

cd 0149
Detail
cd 0195
cd 0195

Holtekjærstranda. Badeliv og garntørking. Personene ukjente.
Bidratt med bildet: Ralph Fossum

cd 0195
Detail
cd 0255
cd 0255

Grimstad - Hagakilen (omkr. 1927). Hagakilen sett mot syd.
Bidratt med bildet: Marie/Nils Lang-Ree.

cd 0255
Detail
cd 0271
cd 0271

Vallekjær (1920-30). Stranda med steinbrygga til Anders Torgersen og Anton Nilsen. I bakgrunnen til v.: Øgardsodden.
Bidratt med bildet: Jan Anders Nilsen

cd 0271
Detail
cd 0291
cd 0291

Grimestad - kustranda
Bidratt med bildet: Inger Zeiner

cd 0291
Detail
cd 0424
cd 0424

Kløvningen (omkr. 1949). Alf B. Bastiansen med barnebarnet Astrid.
Bidratt med bildet: Hanna Sitter Randén/Birgitte Bastiansen

cd 0424
Detail
cd 0427
cd 0427

Slottåsen (omkr. 1953). Fra v.: Colin Johnson, Astrid Bastiansen og Lars Bastiansen.
Bidratt med bildet: Hanna Sitter Randén/Birgitte Bastiansen

cd 0427
Detail
cd 0469
cd 0469

Bukkholmen (1936). Østhuset med nordlandsbåten.
Bidratt med bildet: Fürst

cd 0469
Detail
cd 0486
cd 0486

Fyret på Leistein (1934)
Bidratt med bildet: Fürst

cd 0486
Detail
cd 0487
cd 0487

Fyret på Leistein (1934)
Bidratt med bildet: Fürst

cd 0487
Detail
cd 0491
cd 0491

Bukkholmen 1920.
Bidratt med bildet: Fürst

cd 0491
Detail
cd 0537
cd 0537

Holtekjær - "Steinbrygga" (1934). Kirstine og Elisabeth Lorentzen
Bidratt med bildet: Kirstine Dybvik

cd 0537
Detail
cd 0551
cd 0551

Grimestadstranda (1924). Stranda sett fra Ramsås.
Bidratt med bildet: Ole Einang

cd 0551
Detail
cd 0586
cd 0586

Grimestad (1945-50). Brygge i Grimestad. Trolig Kristian Nilsen i båten.

cd 0586
Detail
cd 0681
cd 0681
 
Hvasser (omkr. 2005). 
Bidratt med bildet: Gøthe Gøthesen
cd 0681
Detail
cd 0695
cd 0695
 
Holtekjærstranda (2006). Gammel steinbrygge.
Fotograf: Turid Ørstad
cd 0695
Detail
cd 0780
cd 0780
 
Grimestad (1960). Strandveien, - nå Velveien. Fotografert fra 2. etg. i butikken.
Bidratt med bildet: Ranveig Linnestad
cd 0780
Detail
cd 0793
cd 0793
 
Grimestad (1970-åra). Nordre Grimestad - Vollebekk i nedkant.
Bidratt med bildet: Drivdal
cd 0793
Detail
cd 0945
cd 0945
 
Engø. Til v.: Båthuset til Sukke
cd 0945
Detail
cd 0957
cd 0957
 
Grimestad brygge. (1971).
Bidratt med bildet: Bjørn Holt Jacobsen
cd 0957
Detail
cd 0986
cd 0986
cd 0986
Detail
cd 0987
cd 0987
cd 0987
Detail
cd 0670
cd 0670
 
Store Færder (1990). Ruinene av det ene bolighuset
Bidratt med bildet: Gøthe Gøthesen
cd 0670
Detail
cd 0671
cd 0671
 
Store Færder (1990). Ruiner av fyret på Store Færder.
Bidratt med bildet: Gøthe Gøthesen
cd 0671
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery
6005253
1
13003