005_YvS
005_YvS
 Kråkerehagan
Bidratt med bilde: Yvonne Sjem
005_YvS
Detail
cd 0047
cd 0047

Kråkerestranda (1953). "Harmoniebua" på Kråkerestranda. Brukt som lagerplass for seil, tauverk m.m. Revet i 1960-åra.
Bidratt med bildet: Gøthe Gøthesen

cd 0047
Detail
cd 0108
cd 0108

Vrengen ved Sundene (1920). C. F. Herlofsons villa i forgrunnen. Bak ser man "Roper'n" til venstre og Strengsdal på Nøtterøy til høyre.
Bidratt med bildet: Christian Samuelsen

cd 0108
Detail
cd 0130
cd 0130

Mågerøåsen (1930-åra). Ruiner trolig fra bronsealderborg. Revet av de militære og brukt til annen byggevirksomhet.
Bidratt med bildet: M. A. Wilkens

cd 0130
Detail
cd 0515
cd 0515

Brokafeen, Sundene.
Bidratt med bildet: Beate Broberg

cd 0515
Detail
cd 0908
cd 0908
 
Sundene - Vindåsen (2008). 
Fotograf: Ole Einang
cd 0908
Detail
cd 0654
cd 0654
 
Sundene (1930-åra). Midt på bildet: Verksted som ble benytte til reparasjon av hvalbåter. Til h.: Tidligere bakeri og fiskehandler.
Bidratt med bildet: Thor Nilsen
cd 0654
Detail
cd 0694
cd 0694
 
Kråkere (2006). Gammelt båthus.
Fotograf: Turid Ørstad
cd 0694
Detail
cd 0817
cd 0817
 
Søndre Sundene - Mølledammen (2007). Rester etter gammelt damanlegg ved Kynna.
Fotograf: Turid Ørstad
cd 0817
Detail
cd 0818
cd 0818
 
Søndre Sundene - Møllerdammen (2007). Rester etter gammel demning ved Kynna.
Fotograf: Turid Ørstad
cd 0818
Detail
cd 0819
cd 0819
 
Kråkere - Smebakken (2007). Rester etter gammel smie.
Fotograf: Turid Ørstad
cd 0819
Detail
cd 0820
cd 0820
 
Kråkere - Smebakken (2007). Rester etter gammel smie.
Fotograf: Turid Ørstad
cd 0820
Detail
cd 0823
cd 0823
 
Kjynna (2007)
Fotograf: Turid Ørstad
cd 0823
Detail
cd 0875
cd 0875
Vrengen bro (omkr. 1935).
cd 0875
Detail
cd 1386
cd 1386
 
Brokafeén - Sundene
cd 1386
Detail
cd 1391
cd 1391
 
Vindåsen (1930)
cd 1391
Detail
cd 1392
cd 1392
 
Vindåsen slipp
cd 1392
Detail
cd 1394
cd 1394
 
Fergeodden (1904)
cd 1394
Detail
cd 1558
cd 1558
 
Veien til Ferjeodden i farger
cd 1558
Detail
cd 1564
cd 1564
 
Vindåsen
cd 1564
Detail
cd 1565
cd 1565
 
Bidratt med bildet: Inger Gjersøe, f. Larsen
cd 1565
Detail
1567
1567
1567
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery
6021653
1
6041